Werkgeheugen

Heb je problemen met rekenen? Lukt het maar niet de tafels uit het hoofd te leren? Of lukt het maar niet om de spellingsafspraken te onthouden? De oorzaak hiervan kan in het werkgeheugen liggen.

Wat doet het werkgeheugen?

Wanneer je informatie over iets krijgt, kun je dit met je kortetermijngeheugen korte tijd onthouden. Het werkgeheugen helpt ook mee het korte tijd te onthouden, maar met het werkgeheugen ga je er ook echt mee aan de slag. Je gaat de informatie toepassen en gebruiken.
Vervolgens gaat de informatie naar het lange termijn geheugen, waar het wordt opgeslagen. Het werkgeheugen zorgt er ook voor dat er geautomatiseerd kan worden en is een belangrijke succesfactor in het leven.

Wat is automatiseren?

Met automatiseren wordt bij rekenen bedoeld dat je snel en zonder veel nadenken een som kan uitrekenen. Als je het antwoord op een som snel weet kan dat op twee verschillende manieren:

 • 3 + 3 = 6
  Het is een rekenfeit dat je uit je hoofd weet (de som is gememoriseerd).
 • 9 + 6 = (9 + 1 = ) 10 .. (+ 5 =) 15
  Je maakt gebruik van een tussenstap, maar die voer je snel en zonder veel nadenken uit (de som is geautomatiseerd)
  Het gaat bij automatiseren om de volgende sommen:
 • Plus- en minsommen tot 20
 • Splitsingen van getallen tot 10 (8 = 5 + 3 etc.)
 • Tafels

Je moet deze sommen uit je hoofd kennen of vlot kunnen uitrekenen.
Alle zintuigen zijn nodig voor het leren van automatiseren

Wanneer kinderen gaan automatiseren, is het van belang dat er zoveel mogelijk zintuigen bij betrokken worden. Het zien, horen, voelen, maar vooral ook het bewegen. Door te bewegen wordt een deel van de hersenen geactiveerd, waardoor afvalstoffen afgevoerd worden en de concentratie bevorderd wordt. Dit komt ten goede aan het werkgeheugen.

Eerst de reflexen op orde

Wanneer je gestrest bent en de reflexen zijn nog niet op orde, kunnen deze actieve reflexen storend aan de oppervlakte komen. Het werkgeheugen loopt vol en kan dus niet functioneren. We zorgen er dus eerst voor dat de reflexen op orde zijn.

Werkgeheugen training bij ‘hink stap leer’

Het werkgeheugen is te trainen. Wanneer de reflexen op orde zijn en we na onderzoek zien dat het werkgeheugen niet voldoende is, bieden we een werkgeheugentraining aan. Bij deze training wordt gebruik gemaakt van horen, zien en zeker ook bewegen.

Bezoekadres
Gelderselaan 2
6523 LJ Nijmegen
06-54271674
sanne@hinkstapleer.nl