Rekenen

Rekenen start bij de basis van het optellen en aftrekken en het automatiseren van de sommen. Het automatiseren staat hieronder nog eens uitgelegd.

Het is van groot belang dat je een goede basis hebt in getalbegrip, getalinzicht en het goed kunnen automatiseren door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting. Met deze manier van werken leggen we een stevige basis voor het rekenen door heel bewust met het lijf (de handen als uitgangspunt) te werken, zo concreet en dicht mogelijk bij jou.

Door aan te sluiten bij je rijping (via reflexen en lateralisatie), het aanvoelen en doorleven van getallen en hoeveelheden (via bewegen/neerleggen), kun je op een praktische en snelle manier leren rekenen.

Wat is automatiseren?

Met automatiseren wordt bij rekenen bedoeld dat je snel en zonder veel nadenken een som kan uitrekenen. Als je het antwoord op een som snel weet kan dat op twee verschillende manieren:

 • 3 + 3 = 6
  Het is een rekenfeit dat je uit je hoofd weet (de som is gememoriseerd).
 • 9 + 6 = (9 + 1 = ) 10 .. (+ 5 =) 15
  Je maakt gebruik van een tussenstap, maar die voer je snel en zonder veel nadenken uit (de som is geautomatiseerd)
  Het gaat bij automatiseren om de volgende sommen:
 • Plus- en minsommen tot 20
 • Splitsingen van getallen tot 10 (8 = 5 + 3 etc.)
 • Tafels

Je moet deze sommen uit je hoofd kennen of vlot kunnen uitrekenen.

 

Bezoekadres
Gelderselaan 2
6523 LJ Nijmegen
06-54271674
sanne@hinkstapleer.nl