Reflexintegratie

Ieder mens wordt geboren met verschillende, automatische bewegingen, die we primaire reflexen noemen. Deze primaire reflexen zijn al vroeg in de baarmoeder aanwezig. Bij een baby dienen de primaire reflexen als bescherming en om te overleven, zoals het huilen bij gevaar en het zoeken naar de tepel wanneer het honger heeft. Een aantal zijn ook van groot belang tijdens de geboorte zelf.
De primaire reflexen worden vanuit de hersenstam, het meest primitieve gedeelte van de hersenen, aangestuurd. Ze reageren op een prikkel van buiten het lichaam, bijvoorbeeld een beweging, geluid of aanraking.

Posturale reflexen volgen de primaire reflexen op

Wanneer het kind ouder wordt, raken de primaire reflexen meer op de achtergrond. Ze gaan na een aantal maanden tot ongeveer 3 jaar over in bewuste, doelgerichte bewegingen. Dit noemen we de posturale reflexen. Deze zorgen ervoor dat een baby in zijn ontwikkeling naar peuter steeds meer controle krijgt over zijn bewegingen, zoals het leren lopen.

Als reflexen actief blijven of worden

Soms zijn primaire reflexen niet voldoende geïntegreerd en blijven ze actief in het lichaam, ze verdwijnen dus niet naar de achtergrond. Een oorzaak hiervan kan onder andere zijn:
1) Stress tijdens de zwangerschap
2) Moeilijkheden tijdens de zwangerschap of bij de geboorte
3) Ziekte of een traumatische gebeurtenis op jonge of latere leeftijd

Wanneer dit het geval is, houden deze actieve reflexen de motorische en cognitieve ontwikkeling tegen. Het lichaam zoekt een manier om de onrust die de reflex veroorzaakt te compenseren. De ontwikkeling gaat door, maar de reflexen verstoren een normale ontwikkeling. Dit kost erg veel energie.
Er zijn meerdere reflexen en elk reflex heeft invloed op een bepaald onderdeel in de ontwikkeling. Zo zijn er niet geïntegreerde reflexen die ervoor zorgen dat een kind enorme driftbuien kan krijgen, dat er nog op de nagels gebeten wordt, maar er zijn ook niet geïntegreerde reflexen die ervoor zorgen dat je niet stil of recht kan zitten of het leren/gedrag op een andere manier in de weg staan.
Wanneer we tijdens het onderzoek zien dat er nog reflexen actief zijn, zullen we hier eerst mee aan de slag gaan.

Bezoekadres
Gelderselaan 2
6523 LJ Nijmegen
06-54271674
sanne@hinkstapleer.nl