Meer over Sanne

Ik ben Sanne Peters, samen met mijn gezin woonachtig in Nijmegen. Ik ben 11,5 jaar werkzaam geweest in het regulier en speciaal onderwijs (cluster 2) als o.a. groepsleerkracht, intern begeleider en begeleider van rugzakleerlingen. Tijdens deze jaren zag ik, ondanks de geboden extra ondersteuning, veel kinderen vastlopen in het onderwijs (in gedrag en/of leren). Dit leidde vaak tot frustratie en onzekerheid.

Toen ik in 2015 startte met de opleiding tot ‘motorisch remedial teacher’ zag ik dat het ook anders kon. De motoriek is de basis, waarop alles wat je daarna leert gestapeld wordt. Wanneer deze basis niet goed is, loop je vanzelfsprekend ook tegen andere problemen aan! Ik werd enthousiast en ben me gaan specialiseren in dit onderwerp door meerdere opleidingen en cursussen te volgen. Hierdoor vielen vele puzzelstukjes op zijn plaats. Ik blijf me constant bijscholen om nog meer over de wereld van de reflexen en motoriek te weten te komen.

Gevolgde (relevante) opleidingen & cursussen

Voor meer informatie hierover, zie LinkedIn.

 

Twee-jarige opleiding tot motorisch remedial teacher bij MRT-ABC, volgens methode ‘Wil van Rijn’

Svetlana Masgutova is de grondlegster van de MNRI®-methode. Hierbij leren we, kort gezegd, de hersenen weer op de juiste manier samenwerken met het lichaam. 

Ik ben MNRI® Student, dat wil zeggen dat ik mij doorlopend school en mijzelf de nieuwste inzichten eigen maak in de werking van het zenuwstelsel, de informatieverwerking door het lichaam en de invloed van verstoorde reflexpatronen op bewegen, gezondheid, communicatie, leren, concentreren, emoties en gedrag.

Binnen MNRI® Reflexintegratie bestaan verschillende modules die inzetbaar zijn bij diverse problematieken. Ik ben opgeleid in de volgende modules:
– MNRI® “Dynamic and Postural Reflex Integration”
– MNRI® “Lifelong reflex integration“
– MNRI® “Archetype Movement Integration“
– MNRI® “NeuroTactile integration”
– MNRI® “Reflex integration and PTSD recovery”

 

 

 

 

RMTi is een reflexintegratieprogramma dat is gebaseerd op bewegingen en andere activiteiten die onze vroegste bewegingspatronen nabootsen die aan de basis liggen van het versterken of het opnieuw vormen van het postuur, rijping van het CZS, vestibulaire functie, sensorische verwerking, geheugen, leren, emoties en gedrag.

Ik ben opgeleid in de volgende onderdelen van Rhythmic Movement Training International:
– Level 1: Focus, organisatie & begrip
– Level 2: Emoties, geheugen & gedrag
– Level 3: Reading & writing
– Making connections
– Face the fear

 

Opgeleid tot psychomotorisch leer- en gedragsspecialist, met daarin de volgende expertises:
– Visuele screening en training
– JaMaRa rekencoach
– DominantieMatrix
– Schrijfmotorische therapie
– Ruimtelijk zicht & inzicht
– WoordBeeldTrainer Coach
– Leesmatrix Coach
– Movement Based Learning

Opgeleid tot KIE-coach level 1 en 2. KIE staat voor Kind In Evenwicht en is een snelle en speelse manier om te ontdekken waarom het kind (of volwassene) fysiek en emotioneel vastloopt en wat er nodig is om het gemakkelijker te maken. De basis ligt in de Neuro-Emotionele Integratie (NEI) en is verder ontwikkeld door Carla van Wensen.

Deze manier van werken is voor het kind van alle leeftijden en zijn ouders. Vaak vinden kinderen het leuk om te doen/ervaren en bijkomend voordeel is dat ze niet hoeven te praten als ze dat niet kunnen of willen. De spieren vertellen het verhaal.

Bezoekadres
Gelderselaan 2
6523 LJ Nijmegen
06-54271674
sanne@hinkstapleer.nl