Lateralisatie

Komen de volgende zaken je bekend voor?

  • Verkeerde pengreep
  • Blijvende omkeringen in cijfers/letters of spiegelschrift
  • Moeilijkheden in gedrag
  • Moeilijkheden in concentratie
  • Onzekerheid
  • Laag werktempo

Dan ben je mogelijk niet goed gelateraliseerd.

De lateralisatie is een fase in de neuromotorische ontwikkeling waarbij er wordt gekozen de linker- of rechter hersenhelft te gaan gebruiken. Van 2,5 jaar tot ongeveer 6 jaar gebruikt een kind beide handen en voeten doorgaans ongeveer evenveel. De bewegingen zijn symmetrisch, elkaars spiegelbeeld. Het kind heeft nog geen besef van links en rechts.

Vanaf ongeveer 6 jaar treedt de lateralisatie op. Er ontwikkelt zich een voorkeurshand en er komt een samenwerking tussen beide handen met een ‘taakverdeling’. De ene hand voert de handeling uit (actiehand), de andere hand assisteert (steunhand). De voorkeurshand gaat steeds meer de handeling uitvoeren. In deze fase wordt de schrijfhand gekozen.

Wanneer een kind in zijn/haar ontwikkeling nog niet in deze fase beland is en tóch al moet schrijven kunnen er zich problemen voordoen en zal het compensaties gaan zoeken. Dit zal uiteindelijk tot leer- en/of gedragsproblemen leiden.

Waarom is lateralisatie ook een leervoorwaarde?

Het komt vaak voor dat een kind niet op de juiste manier gelateraliseerd is. We zien dit vaak gebeuren wanneer de symmetrische fase onvoldoende is doorlopen, waardoor er onvoldoende verbindingen tussen beide hersenhelften zijn aangelegd. Het volledig doorlopen van de motorische ontwikkelingsfases is een voorwaarde om optimaal tot leren te komen.

Lateralisatie screening bij ‘hink stap leer’

We zijn bij ‘hink stap leer’ opgeleid om door middel van een screening met een aantal bewegingstesten vast te stellen in welke fase het kind zich bevindt en welke fase nog niet geheel doorlopen is.

Lateralisatie training bij ‘hink stap leer’

Aan de hand van de resultaten gaan we begeleiden op maat. We gaan bijvoorbeeld oefeningen doen die ervoor zorgen dat je eerst goed symmetrisch kan werken. Het is van belang dat deze oefeningen thuis ook gedaan worden.

Bezoekadres
Gelderselaan 2
6523 LJ Nijmegen
06-54271674
sanne@hinkstapleer.nl